Creators server

Webbmail finns på: http://webmail.nobox.se

Outlook

Vill du konfigurera mailen själv ska du använda dessa inställningar:

Utgående & ingående server: mail.dindoman.se (ex: mail.noboxsolutions.se).

Med Krypterad anslutning (SSL) aktivt:

POP3 995

IMAP 993

Utgående SMTP 465

Utan Krypterad anslutning (SSL) aktivt:

POP3 110

IMAP 143

Utgående SMTP 2525

Siteground server

Webbmail finns på: http://webmail.doman.se

Outlook

Vill du konfigurera mailen själv ska du använda dessa inställningar:

Utgående & ingående server: mail.dindoman.se (ex: mail.noboxsolutions.se).

Med Krypterad anslutning (SSL) aktivt:

IMAP 993

Utgående SMTP 465, SSL/TLS

Utan Krypterad anslutning (SSL) aktivt:

POP3 110

IMAP 143

Utgående SMTP 2525


Kontakta oss