Om Delmos

Delmos, Delegationen mot segregation, är en myndighet som inrättades 2018 med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden.

Uppdraget

Under 2020 fick Delmos uppdraget av regeringen att skapa ett system som skulle följa upp segregationens utveckling i Sverige. Uppdraget var att skapa ett webbaserat system som skulle ge användarna en samlad bild av Sveriges segregation, detta genom att mäta och följa segregationen och dess utveckling på olika geografiska nivåer.

 

Lösningen

Slutresultatet blev segregationsbarometern, ett digitalt statistikverktyg som gör det möjligt att på ett nytt sätt mäta och följa upp den socioekonomiska segregationen och dess utveckling både inom olika samhällsområden och på olika geografiska nivåer, till exempel områden inom en kommun eller inom en region. Syftet med barometern är att ge aktörer en gemensam bild av läget, för att därefter veta vilken typ av frågor det finns störst behov att arbeta vidare med för att minska och motverka segregation.

Läs mer om segregationsbarometern i Delmos pressmeddelande. 

 

Tekniska detaljer

Segregationsbarometern bygger på CMS-systemet WordPress, ett Open Source CMS som används över hela världen. I barometern finns flera statistikmoduler, många av dem använder statistikbiblioteket Chart.js. De flesta kartor som presenteras på webbplatsen är renderade med verktyget Mapbox och datan i labbet är hämtad från SCB. Webbplatsen är tillgänglighetsanpassad WCAG 2.1. Stora mängder data importeras via Excel(CSV) in i systemet som hanterar geografiska nivåer hela vägen från riket, län, kommun, RegSO ända ner till DeSO. RegSO och DeSOär relativt nya geografiska indelningar som tagits fram av SCB.

 

#Mapbox
#Tillgänglighet
#Vue.js

Vill du veta mer?

Christian Paulson

vd & kundansvarig

Telefonnummer: 073-026 74 10

E-post: christian@nobox.seKontakta oss