Om SWEDAC

Swedac (styrelsen för ackreditering och kontroll) är nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Myndigheten samordnar även den svenska marknadskontrollen och har ansvar i frågor som rör mätinstrument och ädelmetall.

Uppdraget

Vi har arbetat med myndigheten Swedac (Styrelsen för ackreditering och kontroll) sedan 2016 och tillsammans har vi skapat olika webbplatser, däribland externwebb och ett socialt intranät, båda baserade på WordPress.

Lösningen

Webbplatsen är byggd i WordPress och har några speciella funktioner som är värda att nämnas:

  • Integration med externa sökkällor. Inom Swedac finns flera olika sökkällor som vi har integrerat till en gemensam sökfunktion på webbplatsen.
  • Smart sökfunktion med presentation av de olika sökkällorna med utdrag från varje källa, markering av sökta ord, olika layout för olika sökkällor, kartsök via Google maps och deras API.
  • Integration av dokument från CRM-system. Dokumentens data kommer från ett externt system vi har integrerat och presenterar på olika delar av webbplatsen. I och med integrationen sköts allt i deras vanliga system, men rätt information presenteras för användarna på webbplatsen.
  • Prenumerationstjänst för att få e-post om ändringar på valda sidor.
  • Extra säker inloggning för administratörer med tvåstegsautentisering.
  • SEO-konservering. Eftersom det fanns väldigt mycket information på den gamla webbplatsen som inte skulle finnas på den nya sajten och att länkstrukturen ändrades gjorde vi en SEO-konservering för att inte tappa ranking hos sökmotorerna.
    Kalender med funktion för att kunna spara i sin egen kalender
  • Kursrummet med aktuella kurser och anmälningsfunktion. Alla anmälningar hamnar i administrationen för att inget mail eller liknande ska komma bort.

Webbplatsen är byggd med särskild hänsyn avseende användbarhet och tillgänglighet (WCAG 2.1). I och med att Swedac är en myndighet ställs stora krav på att webbplatsen ska fungera för alla användare som har anledning att besöka den. Den största utmaningen med Swedacs webbplats är att de har en verksamhet som är svår att förklara för de som inte är insatta. Därför finns det olika avdelningar för olika målgrupper där de på ett tydligt sätt kan hitta det som just de letar efter.

Förutom den externa webben har vi även byggt Swedacs sociala intranät som är en mötesplats för alla anställda inom myndigheten. Arbetet inkluderade mycket interaktion för att skapa ett socialt intranät. Vi flyttade även över all information från deras gamla intranät, som var byggt i EPIserver.

Sedan lansering har vi ansvarr för drift och förvaltning av Swedacs webbplatser.

 

 

Vill du veta mer?

Christian Paulson

vd & kundansvarig

Telefonnummer: 073-026 74 10

E-post: christian@nobox.seKontakta oss