Om Svenska Jämthundklubben

Svenska Jämthundklubben är en rasklubb som arbetar för att tillvarata jämthundens specifika intressen inom bl. a. avel, jakt och exteriör. Klubben arbetar också för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper samt informera och sprida kunskap om rasens egenskaper.

Uppdraget

Svenska Jämthundsklubben önskade sig en helt ny sida med en nytänkande känsla. Målet var att ha den mest uppdaterade medlemssidan i branschen.

Lösningen

En hemsida med en modern design i samband med nätverket Creators. Sidan innehåller bland annat ett annonstorg, en enklare modell av webbshop samt integration till MyClub för att hantera medlemsregistret.

Vill du veta mer?

Eelena Blomkvist

hr- & försäljningsansvarig

Telefonnummer: 070-769 97 10

E-post: eelena@nobox.seKontakta oss