Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsanpassning webbplats

Tillgänglighetsanpassning är något bra! Genom att tillgänglighetsanpassa en webbplats gör man den tillgänglig för en bredare målgrupp, oavsett användarens funktionsnedsättning eller förmågor. Anpassningarna är ofta för att förenkla användandet av en webbplats genom olika hjälpmedel, som skärmuppläsare etc. Det handlar mycket om god design, att tydliggöra funktioner, ha tillräcklig kontrast och erbjuda alternativ.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet menar på att webbplatser och appar är anpassade för användare med funktionsvariationer. Ingen ska helt enkelt hindras från att använda er webbplats på grund av funktionsnedsättning. Exempelvis så måste det gå att zooma innehållet utan att det hamnar utanför ramarna, eller att man ska kunna navigera sig runt på sidan med tangentbordet.

Vem ska tillgänglighetsanpassa?

Alla, är det enkla svaret. Vi anser att alla i samhället ska inkluderas och då ingår att vi erbjuder webbplatser som kan användas av alla. Ska man se strikt på lagkrav så är det i grova drag offentligt finansierade verksamheter eller verksamheter som vänder sig till allmänheten som måste tillgänglighetsanpassa sina webbplatser. Det kan exempelvis vara:

  • Myndigheter
  • Regioner
  • Landsting
  • Kommuner
  • Kommunala bolag

Från och med 23 september 2019 ska samtliga ovan ha tillgänglighetsanpassade webbplatser när de bygger nytt. Från 23 september 2020 gäller kravet samtliga webbplatser.

Lagstiftning om tillgänglighet på webbplatser

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service berör offentliga aktörers webbplatser och appar och innebär att de ska följa den europeiska standarden WCAG 2.1. Enligt lagen ska offentliga aktörer även tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse, som bland annat beskriver hur webbplatsen lever upp till de ställda kraven.

Vad krävs för att ha en tillgänglighetsanpassad webbplats?

Tillgänglighet utgår från ett ramverk med riktlinjer som heter WCAG, nuvarande version är WCAG 2.1. Riktlinjerna är uppdelade i tre klasser, A, AA och AAA. Just nu gäller kraven att man ska uppfylla minst A och AA.

Hur arbetar nobox med tillgänglighetsanpassning?

Arbetet är ganska omomplicerat även om det kan kännas stort och tungt från början. Vi använder ett verktyg för att analysera webbplatsen och få ut de problem som finns med tillgängligheten. Baserat på åtgärdslistan gör vi en tidsuppskattning och påbörjar arbetet med att tillgänglighetsanpassa webbplatsen. Vi erbjuder tillgänglighetsanpassning i WordPress och Sitevision. Arbetet brukar normalt hamna runt cirka 40 timmar, men det beror såklart på hur omfattande åtgärder som krävs och hur stor webbplatsen är.

Bygg en ny tillgänglig webbplats

Att bygga en tillgänglig webbplats bör likställas med att bygga en mobilanpassad webbplats. Med en tillgänglighetsanpassad webbplats utökar du din räckvidd och kundkrets. Sammanfattat brukar man säga att det stärker företagets ekonomi, varumärke och laglighet.

Vill du veta mer om tillgänglighetsanpassning?

Jag hjälper dig vidare med hur ni kan arbeta med tillgänglighetsanpassning på webb.

Bild på Christian

Noboxsolutions AB
Kasernhöjden 10
653 39 Karlstad

Support

mån - fre: 09:00 - 16.00

support@nobox.se

054 – 203 1818

Integritetspolicy Här jobbar vi Kunskapsbank

Vill du få uppdateringar från oss?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.