Tillgänglighetsanpassning är något bra! Genom att tillgänglighetsanpassa en webbplats gör man den tillgänglig för en bredare målgrupp, oavsett användarens funktionsnedsättning eller förmågor. Anpassningarna är ofta för att förenkla användandet av en webbplats genom olika hjälpmedel, som skärmuppläsare etc. Det handlar mycket om god design, att tydliggöra funktioner, ha tillräcklig kontrast och erbjuda alternativ.

Vem ska tillgänglighetsanpassa?

Alla, är det enkla svaret. Vi anser att alla i samhället ska inkluderas och då ingår att vi erbjuder webbplatser som kan användas av alla. Ska man se strikt på lagkrav så är det i grova drag offentligt finansierade verksamheter eller verksamheter som vänder sig till allmänheten som måste tillgänglighetsanpassa sina webbplatser. Det kan exempelvis vara:

  • Myndigheter
  • Regioner
  • Landsting
  • Kommuner
  • Kommunala bolag

Från och med 23 september 2019 ska samtliga ovan ha tillgänglighetsanpassade webbplatser när de bygger nytt. Från 23 september 2020 gäller kravet samtliga webbplatser.

Vad krävs för att ha en tillgänglighetsanpassad webbplats?

Tillgänglighet utgår från ett ramverk med riktlinjer som heter WCAG, nuvarande version är WCAG 2.1. Riktlinjerna är uppdelade i tre klasser, A, AA och AAA. Just nu gäller kraven att man ska uppfylla minst A och AA.

Hur arbetar nobox med tillgänglighetsanpassning?

Arbetet är ganska omomplicerat även om det kan kännas stort och tungt från början. Vi använder ett verktyg för att analysera webbplatsen och få ut de problem som finns med tillgängligheten. Baserat på åtgärdslistan gör vi en tidsuppskattning och påbörjar arbetet med att tillgänglighetsanpassa webbplatsen. Vi erbjuder tillgänglighetsanpassning i WordPress och Sitevision. Arbetet brukar normalt hamna runt cirka 40 timmar, men det beror såklart på hur omfattande åtgärder som krävs och hur stor webbplatsen är.

Vill du veta mer om tillgänglighetsanpassning? Hör av dig till:

Christian Paulson (VD)
073-0267410
christian@nobox.se


Kontakta oss