Vad står API för?

API står för Application Program Interface. API kan liknas med ett slags protokoll som används för att program, system och applikationer på ett enkelt sätt ska kunna kommunicera med varandra.

Vad används API:er till?

API:er används som ett strukturerat sätt att överföra data från ett ställe till ett annat.  Exempel på API:er är Google Maps, vädertjänst-appar och BankID som alla går att integrera med din webbplats.

Två typer av API:er

Det finns två typer av API:er; öppna och stängda. Ett öppet API betyder att ett företag låter andra använda utvalda delar av sin data, som i exemplet ovan. Ett stängt API däremot, betyder att man använder ordnade strukturer för att hantera data, exempelvis internt i en organisation.


Kontakta oss