Vilka olika webbutvecklare finns det?

Det finns i huvudsak tre olika typer av webbutvecklare:

  • Front end
  • Back end
  • Fullstack

Alla är specialiserade på lite olika saker.

Vad gör en front end-utvecklare?

En front end-utvecklare gör allt det användaren ser och interagerar med på en webbplats. Deras fokus ligger på att skapa en bra upplevelse för besökaren som att hemsidan är användarvänlig oavsett vilken plattform den visas på.

Vad gör en back end-utvecklare?

Till skillnad från en front end-utvecklare, som i huvudsak jobbar med klientsidan, så är det back end-utvecklarens ansvar att se till allt fungerar som det ska bakom kulisserna. Ofta arbetar back end-utvecklaren med servrar, databaser och applikationer.

Vad gör en back fullstack-utvecklare?

Den tredje och sista webbutvecklaren, fullstack-utvecklaren, arbetar både med front- och back end utveckling. Fullstack-utvecklaren är med andra ord en bred utvecklare som gillar lite av allt!

 


Kontakta oss