Vad står FID för?

FID är en förkortning för First Input Delay. Enkelt kan man förklara FID som den tid det tar från dess att en användare interagerar med din webbplats, tills dess att den får en respons. Ett praktiskt exempel kan vara tiden från dess att du klickar på en länk, tills dess du blir vidareskickad.

Vad används FID till?

FID används som en variabel för rankning. Desto snabbare din webbplats svarar på en interaktion som görs, som i exemplet ovan, desto bättre rankar Google din sida i sökresultatet.

Vad behöver du göra?

En bra webbplats bör sträva efter att ha ett FID-värde på 100 millisekunder eller mindre. En bra start är därför att mäta din FID och se om den kan förbättras.


Kontakta oss