Att hålla din webbplats uppdaterad är viktigt för att bibehålla en god säkerhet och förebygga hackning, eller andra angrepp, som orsakar skada för ditt företag eller dina kunder. Kända CMS som WordPress är också bland de mest hackade och de största problemen ligger i dåligt uppdaterad WordPress och de plugins som webbplatsen har.

Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbplats varje månad! Inga undantag 🙂

Vi har satt ihop en guide hur du kan uppdatera WordPress på egen hand.

Läs guiden här


Kontakta oss