Från och med i mitten av juni träder en ny uppdatering av Google i kraft. För att förenkla för dig med webbplats har våran nytillträdda SEO-specialist samlat det viktigaste du behöver veta om den. 

I mitten av juni lanserar Google en uppdatering som heter Core Web Vitals. Uppdateringen innebär, enkelt förklarat, att Google kommer att börja ranka webbplatser mer utifrån hur de ser ut och beter sig, snarare än enbart på webbplatsens innehåll. I grunden är de nya riktlinjerna positiva och driver på ett mer användarvänligt internet, men för att det ska gynna dig med webbplats behöver du ha koll på vad den betyder.

Tre nya faktorer

Tidigare har Googles algoritm fokuserat mycket på innehållet du haft på din webb, exempelvis vilka ord och fraser du använt och hur väl det stämmer överens med ditt erbjudande. Från och med maj kommer algoritmen dessutom börja ta hänsyn till tre nya mätetal som går under Core Web Vitals, dessa mätetal är:

First Input Delay (FIP). Den tid det tar från dess att en användare interagerar med din sida, tills dess att den får en respons. Exempelvis när du klickar på en länk och blir vidareskickad.

Cumulative Layout Shift (CLS). Detta mått tar hänsyn till mängden oväntade förändringar din webbsidas layout har. Har du någon gång av misstag klickat på fel länk eftersom något förändras på sidan i exakt det ögonblick du klickade? Då har du stött på den förändring som mäts här. Desto lägre värde din sajt har, desto mer användarvänlig rankas den.

Largest Contentful Paint (LCP). Den tid det tar att rendera upp det viktigaste innehållet på din hemsida. Är laddtiden kort är FIP-värdet bra vilket i sin tur indikerar på god användarvänlighet.

Alla dessa kommer ingå i vad Google kallar Page Experience Ranking vilket betygsätter hur en användare upplever din sida. Utöver de ovannämnda faktorerna ingår också sidans mobilvänlighet, hur pass säkert sidans innehåll är, om SSL-certifikat finns samt andelen påträngande innehåll på sidan, i Page Experience Ranking.

Det här kan du göra för att förbättra din sajts prestanda

I och med uppdateringen blir det alltså viktigare än någonsin att ha koll på din webbplats huvudvärden. Om du vill öka dina chanser att fortsatt vara relevant för Googles algoritm tipsar vi dig om att:

  1. Se över din webbplats laddtider. Detta kan du göra här. 
  2. Säkerställa att tex bilder har en känd höjd och bredd i kod.
  3. Fortsätt skapa bra, djupt och engagerande innehåll för din besökare.

Vi har din rygg

Känns det här med Core Web Vitals fortfarande lite som ett mysterium? Ingen fara, kontakta oss så hjälper vi dig.

Vill du veta mer?

Carl-Henrik Agneblad

kundansvarig

Telefonnummer: 073-515 78 80

E-post: carl-henrik@nobox.se


Kontakta oss